Ainavu arhitektūra un dizains

Tā ir mākslīgi veidota kādas teritorijas ainava, izstrādāta tieši Jūsu zemes gabalam

Ierodoties

Ierodoties kādā vietā, pirmais ko mēs redzam parasti ir apkārtne – sākot ar piebraucamo ceļu un beidzot mājas fasādi un ieejas durvīm. Tas, ko mēs ieraugām šajā brīdī rada mūsu priekšstatu par pārējo – mājas interjeru, kā arī, ja mājas saimnieki nav pazīstami, par mājas saimniekiem. Apkārtējo ainavu vēlams veidot ar domu, ka tā ir Jūsu īpašuma seja, tai ir jābūt piemērotai tieši Jums gan vizuāli, gan funkcionāli. Ainavu arhitekta darbs ir palīdzēt Jums atrast sava dārza „seju”.

Kāpēc nepieciešams dārza projekts?

Ērta, funkcionāla un ainaviski vienota dārza izveidošanai Topošā dārza vizuālai novērtēšanai un koriģēšanai vēl pirms tiek ieguldīti līdzekļi tā ierīkošanai Klientu vēlmju un sekojoša darba uzdevuma precīzai formulēšanai un dārza ierīkošanas darbu izpildes kontrolei Kalpo par pamatu precīzam darbu un materiālu piedāvājumam un izpildes termiņu noteikšanai Nelietderīgo izdevumu samazināšanai ierīkojot dārzu

Individuāla telpa

Katram no mums ir svarīga sava individuālā telpa - telpa, kas ir mums apkārt, kurā pavadām savu laiku un dzīvi. Tā ir gan mūsu māja, dzīvoklis vai pat tikai istaba, tā ir mūsu darba vieta un tā ir arī mūsu apkārtne - piemājas dārzs, tavējais parks, daudzstāvu mājas apkārtne, biroja ēkas priekšpuse. Savas dzīvojamās telpas mēs iekārtojam paši vai pieaicinām speciālistus. Darba telpu parasti jau kāds ir iekārtojis un mēs to tikai papildinām vai nepapildinām ar aksesuāriem, lai to individualizētu. Bet savu ārtelpu mēs bieži vien atstājam uz vēlāku laiku vai pat aizmirstam, jo tam jau laiku vienmēr atradīs, šobrīd ir citas svarīgākas lietas darāmas, bet, kad izejam ārā, tad atklājas, ka šī vide ir palikusi nesakārtota vai tā nav īsti " pa prātam" man kā saimniekam. Un tad jau ir pēdējais laiksķerties pie ārtelpas. Ja tas ir Jūsu pagalms, piemājas teritorija, tad Jūs vai nu atlokat rokas un veidojat paši, vai, tā pat kā iekštelpās, pieaicināt speciālistu-profesionāli, kurš palīdzēs Jums izplānot un ierīkot tieši Jūsu telpu atbilstoši Jūsu prasībām un vēlmēm, kā arī vajadzībām un rocībai.